Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek

Szlaki turystyczne

 

SZLAK PIESZY O KOLORZE CZARNYM

Szlak czarny przebiega przez ciekawe zakątki Gminy Kobyla Góra. Drogi są spokojne w większości gruntowe o małym natężeniu ruchu. Wędrówkę szlakiem rozpoczynamy przy urzędzie Gminy Kobyla Góra (0,0km). Kobyla Góra to miejscowość gminna o charakterze rolniczo – letniczym ze sztucznym zbiornikiem retencyjnym o pow. 18 ha. Gmina położona jest w paśmie wzgórz Trzebnicko – Ostrzeszowskich. Wspólnie ze szlakiem pieszym zielonym WK – 3670 z, Domanin Grabów i szlakiem żółtym WK – 3673 y, Kobyla Góra – Kobyla Góra idziemy w kierunku kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi z XIX w., Który znajduje się po przeciwnej stronie placu Wiosny Ludów. Szlak z…żółty odbija przed kościołem prawo, w uliczki, które wyprowadzają go z Kobylej Góry i dalej drogą obok cmentarza dotrze na wzniesienie Kobyla Góra ( 284 m n.p.m.). My mijamy kościół i asfaltem dotrzemy do rozwidlenia dróg. Szlaki skręcają w lewo i przechodzą przez strumyk Meresznica (0,5 km) za nią szlak zielony odbija w prawo, w drogę nad wąwozem. Natomiast my wchodzimy w las i duktami, skręcając wcześniej przy krzyżu w prawo, dotrzemy do Ignacowa (2,0 km), szlaki przed "Ignacowem łączą się ponownie przechodzimy obok wiejskiej kapliczki ( 2,5 km) i szeroką polna drogą po skręcie na skrzyżowaniu w Ignacowie docieramy do kolejnego węzła szlaków w miejscowości Mostki ( 4,0 km). szlak czarny skręca w lewo i łączy się z czerwonym WK – 3672 c, który biegnie do szczytu Kobyla Góra. Krętą drogą pośród pól, łąk, lasów przechodzi obok pojedynczych gospodarstw,. Szlaki docierają do Gwiździeli ( 6,25 km) przecinają drogę Kobyla Góra – Ostrzeszów i po skręcie w lewo na skrzyżowaniu dróg asfaltowych docierając do Bierzowa ( 0,7km). Szlak czarny odbija w prawo do wsi, a my idziemy prosto drogą na Rasztów. W połowie drogi do Rasztówki szlak skręca w prawo ( 8,25 km) i dochodzi do drogi asfaltowej na Myślniew. Skręcamy w lewo i dochodzimy do XVIII – wiecznego drewnianego kościoła w Myslniewie krytego gontem z barakową wieżą ( 9,75 km). Za przystankiem autobusowym szlak skręca w lewo do Resztówki. Przechodzimy obok zabudowań folwarku ze stadniną koni ( 10km). Szlak wychodzi ze wsi skręca w prawo i przy krzyżu znów w prawo ( 10,5 km).w oddali widać wybieg koni na tyłach folwarku. Skręcamy w lewo i polna drogą docieramy do działek ogrodniczych na opłatkach Kobylej Góry ( 11,3 km). Skręcamy w prawo mijamy bloki mieszkalne i osiedle domków jednorodzinnych ( 12,0 km). Przechodzimy ścieżką przez lasek i wchodzimy na drogę do Międzyborza. Skręcamy w lewo, łączymy się ze szlakiem niebieskim WK – 3669 n, Zmyślona Ligocka – Kępno. Z prawej strony mijamy DPS i chodnikiem obok skrzyżowania drogi Kobyla Góra – Ostrzeszów Międzybórz dochodzimy do Palcu Wiosny Ludów. Jesteśmy w punkcie wyjścia przy Urzędzie Gminy w Kobylej Górze ( 13 km).

SZLAK PIESZY W KOLORZE CZERWONYM

Szlak czerwony, najdłuższy ze wszystkich – 52 km, wiedzie wokół całej gminy, pokazuje ciekawe miejsca na terenie. Szczególnie atrakcyjne są piękne widoki roztaczające się ze wzniesień ‘Kocich Gór", a także na te wzniesienia. Szlak prowadzi drogami leśnymi i gruntowymi. Rzadko na nim spotykamy uciążliwy asfalt, a trud wędrówki zrekompensuje nam wspaniały krajobraz. Wędrówkę szlakiem możemy rozpocząć na szczycie Kobyla Góry (284m n.p.m. Na naszym wzniesieniu Wielkopolskim (0,0 km) ale oczywiście można ją rozpocząć z każdego innego miejsca, gdyż szlak ma charakter okrężny. Na wzniesieniu 20 metrowy krzyż jubileuszowy, jak i niedawno postawiony dzwon poświecony zmarłemu Ojcu św. Janowi Pawłowi II. Po zapoznaniu się z przebiegiem turystycznych po terenie Gminy Kobyla Góra ruszamy wspólnie ze szlakiem zielonym WK – 3670 z, który prowadzi z Grabowa do stacji PKP w Domaninie. Szlaki polami prowadzą a do Pustkowia Parzynowskiego, gdzie się rozchodzi (1,5 km), zielony w kierunku Rojowa, czerwony w lewo, w kierunku Parzynowa. Wokół nas dominują pola rozłożone na zboczach wzniesień, które dają wspaniałe widoki. Schodzimy w dół krętą drogą, mając gospodarstwa rolne, do drogi asfaltowej Parzynów – Rojów ( 3 km ). Przechodzimy przez nią i dalej polnymi drogami kierujemy się do osad Sobolizna i Osiny. W Parzynowie warto zboczyć ze szlaku i zobaczyć kościół drewniany z 1781 roku z późnorenesansowym ołtarzem głównym i rokokowymi ołtarzami bocznymi. Na przykościelnym cmentarzu znajduje się kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena. Z Osin docieramy do szosy Parzynów – Ostrzeszów ( 5,9 km ). Skręcamy w lewo, a po chwili w prawo do zabudowań należących do Parzynowa. Mijamy kolejne gospodarstwa i wchodzimy w las. W niewielkiej odległości stary rybne, natomiast droga, którą idziemy, łączy się ze znanym już wcześniej szlakiem zielonym Grabów – Domanin. Szlak skręca w lewo, a po chwili w prawo ( 8 km). Szlak zielony łączy się ze szlakiem czarnym WK – 3674 s, Kobyla Góra – Resztówka – Kobyla Góra o dł. 13 km i biegnie do Kobylej Góry. My wspólnie ze znakami czarnymi przechodzimy przez Mostki do Gwiździeli. Tutaj szlak przecina droga Kobyla Góra – Ostrzeszów i biegnie do Pierzowa (10,3 km). Przed Bierzowem szlaki się rozstają, czarny biegnie do Resztówki i dalej do Kobylej Góry, a czerwony przechodzi przez wieś i po skręcie w prawo już za wsią, przebiegają obok działek rekreacyjnych dociera do Smolarzy ( 14,6 km ). Przy transformatorze NN szlak skręca znów w lewo i cały czas biegnąc duktami leśnymi, dociera do miejscowości Jezioro (18,8 km). Tutaj szlak biegnie opłotkami miejscowości, dalej mijając małe stawy rybne, dociera do kompleksu dużych stawów rybnych Dąbrowa z ciekawymi okazami ptactwa. Szlak przebiega drogą między stawami i dociera do zabudowań leśniczówki Dąbrowa ( 23 km). Za leśniczówką skręca w prawo i łąkami docieramy do domów pod lasem. Szlak prowadzi drogą nad lasem i przy domku rekreacyjnym skręcamy w lewo w głęboki las. Duktami docieramy do kolejnych zabudowań. Skręcamy w prawo i idąc dalej, dotrzemy do drogi Kobyla Góra – Międzybórz. Dotarliśmy do Zmyślony Ligockiej ( 26,5 km). Na przystanku PKS-u ma początek szlak;pieszy niebieskiego kolorze niebieskim WK – 3669 n, do Kępna przez Kobylą Górę i Bralin o dł. 32 km. My idziemy prosta szlak niebieski odbija w lewo. Dochodzimy do skraju lasu i skręcamy w prawo. Idąc kolejny raz prze dukty leśne, docieramy do stawu przed Rybinem. Z lewej strony mijamy fermę i za nią skręcamy w lewo na asfalt ( 30,2 km ). Jest do droga Międzybórz – Mąkoszce. Możemy tu zaobserwować ciekawe rozmieszczenie bocianie gniazda. Dochodzimy do bloków i przed nimi szlak skręca w prawo. Przechodzimy obok zabudowań gospodarstwa rolnego i znowu mijamy kolejny staw. Z prawej trony największy z nich Mikołaj ( 32 km). Drogą polną docieramy do Starego Folwarku. Przechodzimy obok zrujnowanych zabudowań folwarku i na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo. Szeroką szutrową drogą dochodzimy do granicy województw wielkopolskiego i dolnośląskiego ( 34,8 km). Na kolejnej krzyżówce skręcamy i po przejściu paru kilometrów docieramy do Pisarzoic ( 37,4 km ).Przechodzimy przez asfalt na drodze Ostrzeszów – Syców, aby znaleźć się przy ruinach (niestety) kościoła ewangelickiego w stylu neoreomańskim wzniesionego z inicjatywy księcia Gustawa Birona von Curland właściciela dóbr synowskich 1900roku (38,4 km). Za ruinami kościoła skręcamy w prawo i drogami leśnymi docieramy w okolice leśniczówki Bałdowice ( 39,5 km). Szlak skręca tutaj w lewo i drogą dojazdową do leśniczówki dochodzimy do drogi asfaltowej Pisarzowice – Słupia. Przechodzimy przez nią i przez ewangelickim kościołem wotywnym w Bałdowicach skręcamy w lewo ( 40,8 km). Polami docieramy do skraju lasu. Wchodzimy na Leśną drogę i skręcamy w prawo, przy gospodarstwie znów skręcamy, tym razem a lewo i kolejnymi leśnymi drogami i duktami dotrzemy do "stawku" w okolicach leśniczówki Marcinki. Za stawem szlak skręca w lewo i troszeczkę się wspinając i pokonując przeszkody terenowe w postaci głębokich rowów, dotrzemy do węzła szlaków pieszych. Do naszego szlaku dobił szlak żółty WK – 3673 y, Kobyla Góra – Mąkoszyce – Kobyla Góra o dł. 17 km(46,5 km). Teraz wspólnie szlaki dotrą na szczyt Kobylej Góry. Jednak zanim to nastąpi docieramy do asfaltu Marcinki – Słupia. Skręcamy w lewo zostawiając z prawej leśniczówkę Marcinki. Dochodzimy do zabudowań Marcink. Przy drodze czerwony dąb - pomnik przyrody. Marcinki to najpiękniejszy węzeł szlaków turystycznych w Południowej Wielkopolsce. Spotykają się tutaj szlaki pisze zielony Grabów – Domanin i niebieski Zmyślona Ligocka – Kępno. Przez wieś przebiegają również lokalne szlaki rowerowe, jak i Transwielkopolska Trasa Rowerowa Poznań – Siemianic. W Marcinkach warto zajrzeć do zabytkowego drewnianego kościoła. Na "krzyżówce" szlak niebieski odbija do Weronikopola, a reszta zmierza drogą do wzniesienia Kobyla Góra (48,5 km). Przed Zmyśloną Parzynowską szlak czerwony i żółty skręca w prawo w las. Przyjemnym lasem i urozmaiconym krajobrazowo duktem, przechodzimy przez strumyk (50,7 km), za którym skręcamy w lewo. Przechodzimy obok zabudowań i za nim skręcamy w prawo, z lekką zadyszką docieramy do wzniesienia Kobyla Góra. Szlak żółty i zielony odbija w lewo do Zmyślonej Parzynowskiej. Ze szlakiem zielonym Grabów – Domanin, przechodząc obok polowego ołtarza ostro do góry, docieramy do szczytu początku naszej wędrówki (52 km).

SZLAK PIESZY O KOLORZE ZIELONYM

Naszą wędrówkę zaczynami na stacji PKP w Domaninie (0km). Znak początku szlaku na drzewie za brama stacji. Przebiega tutaj również szlak żółty WK – 193 y, Pleszew - Glola jest to najdłuższy szlak byłego województwa kaliskiego, który ma ok. 200 km. Szlaki krótko biegną razem i na najbliższym skrzyżowaniu zielony skręca w lewo, żółty natomiast w prawo przez przejazd kolejowy w kierunku Mikorzyna. Idziemy kilkaset metrów asfaltem, po czym szlak skręca w prawo, w las i leśnymi duktami wprowadzi nas na szosę Poznań – Katowice ( 4,0 km), z lewej strony mijamy zajazd i prosto kierujemy się w kierunku Rzetni. Przechodzimy przez wieś aż na kolejnym skrzyżowaniu odbijamy w lewo, a następnie w prawo. Polną drogą dotrzemy do Pustkowia Parzynowskiego. Z prawej strony dobije do nas szlak czarny WK – 3672 c, Kobyla Góra ( 284 m n.p.m.) – Kobyla Góra (284 m n.p.pm.) (8,5 km) który przebiega granicami Gminy Kobyla Góra i ma długość 52 km. Teraz szlaki wspólnie prowadza na szczyt Kobylej Góry najwyższe wzniesienie Wielkopolski ( 284 m n.p.m.). który dominuje nad okolicą. Mijamy małe skupisko gospodarstw i wreszcie wdrapujemy się na szczyt, na którym znajduje się 16 metrowy metalowy krzyż Jubileuszowy, jak i również od niedawna Dzwon poświecony Janowi Pawłowi II, w pobliżu znajduje się maszt telefonii komórkowej (10 km). Ze szczytu niestety mało ciekawy widok na okolice ( wierzchołki drzew !!!!). Pod szczytem spotykają się tutaj trzy szlaki, obok znanych już nam zielonego i czerwonego również żółty WK – 3672 c, którym możemy dotrzeć do Kobylej Góry. Szlaki rozchodzą się przy polowym ołtarzu. Ze wzniesienia schodzimy do Zmyślonej Parzynowskiej (10,5 km). Przy sklepie żółtym odbijamy w prawo w kierunku Kobylej Góry, my asfaltem idziemy w kierunku lasu, w nim znowu łączy się ze szlakiem czarnym WK – 3672 c i żółty WK – 3673 y. Po chwili docieramy do Marcinek ( 12,3 km). W Marcinkach mamy kolejny węzeł szlaków łączymy się z niebieskim WK – 3669 n, z Kępna do Zmyślonej Ligockie. Kilkaset metrów dalej za sklepem odbijamy w lewo szlak czarny i żółty. My wspólnie z niebieski przechodzimy obok drewnianego kościoła kościoła i cmentarza asfaltem w kierunku Mąkoszyc docieramy na skraj lasu. Szlaki rozchodzą się ( 14,5 km ). Odbijamy w prawo i przechodzimy przez las, pokonując pagórki i kolejne skręty. Wreszczcie wchodzimy na asfalt skręcamy w kierunku Kobylej Góry. Z prawej strony działki rekreacyjne, za nimi na rogatkach Kobylej Góry dobija do nas znany nam szlak żółty, a po chwili niebieski. Już razem docierają do centrum Kobylej Góry ( 18 km) Kobylej Góra to miejscowość letniskowa oblegana latem prze wczasowiczów przyjeżdżających przede wszystkim nad zalew o pow. 18 ha utworzony na Meresznicy. Z centrum Kobylej Góry już ze szlakiem czarnym Kobyla Góra – Resztówka – Kobyla Góra który prowadzi atrakcyjnymi zakrętami gminy Kobyla Góra, przechodzimy obok kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi i dalej po skręcie w lewo przez Meresznicę 918,5 km) za którą szlaki na chwilę się rozchodzą. My wędrujemy nad wąwozem Meresznicy, przechodzimy przez las i docieramy do Ignacowa. Szlaki łączą się ponownie. Przechodzimy obok wiejskiej kapliczki (19,5 km) i szeroką polną drogą po skręcie na skrzyżowaniu w Ignacowie docieramy do kolejnego węzła szlaków w miejscowości Mostki ( 20,5 km). Szlak czarny skręca w lewo i łączy się z czerwonym WK – 3672 c, do Bierzowa i dalej aż na szczyt Kobylej Góry. Druga nitka szlaku odbija w prawo do Jarzynowa, my idziemy dalej lasem, wchodzimy na asfalt i nim docieramy do miejscowości PGR Olszyna ( 22,0 km). Za mostkiem i drewnianym kościołem, skręcamy w prawo i droga idziemy w kierunku drugiego szczytu Wielkopolski – Bałczyny ( 278 m n.p.m.). Szlak przechodzi obok szczytu, ale warto na niego wejść, aby podziwiać wspaniały widok na okolicę. Panorama jest lepsza niż ze wzniesienia Kobylej Góry, widać z niej szczyt Kobylej Góry, jak i wieżę RTV w Mikstacie, wieżę kościoła w Kotłowie i wiele innych ciekawych miejsc Południowej Wielkopolski. Wchodzimy do Ostrzeszowa. Z prawej strony mijamy OSiR i dziemy do skrzyżowania dróg Poznań – Katowice, Syców – Ostrzeszów. Warto zejść ze szlaku, aby zwiedzić cenne zabytki Ostrzeszowa. Godne zobaczenia jest miedzy innymi Baszta zamku kazimierzowskiego, kościół późnogotycki, i barokowy zespół klasztorny z kościołem pobernardyńskim. Na chwile w mieście dobija do nas szlak żółty WK – 193 y, ( 28,2km ), przed wiaduktem kolejowym szlak skręca w prawo, my dochodzimy do lasu i idąc dalej docieramy do leśniczówki Pieczyska (31,2 km ). Skręcamy w lewo i przechodzimy obok rezerwatu "Jodły Ostrzeszowskie" chroniący jodłę pospolitą na powierzchni 8 ha. Przechodzimy asfalt na drodze Ostrzeszów – Doruchów i mijamy drogę 5-o hektarowy rezerwat, "Pieczyska", który chroni rzadkie rośliny bagienne. Mijamy dwie leśne osady, gajówkę Przytocznica ( 34,8km) i cały czas leśnymi drogami docieramy do wiaduktu na nieczynnej tarasie kolejowej Ostrzeszów – Namysłów ( 37,0 km). Przechodzimy pod nim i na skraju lasu skręcamy w lewo, idziemy dalej asfaltem. Przy wiejskiej kapliczce skręcamy w prawo, przechodzimy przez Huby Bukowickie i asfaltem docieramy do Marszałek ( 42,0 km) Przechodzimy prze wieś, a za nią, już polną drogą wędrujemy do osady Zamiejski Młyn ( 45,5 km). Przy drewnianym krzyżu skręcamy w lewo na asfalt drogi Grabów – Druchów, którym dochodzimy do rogatek Grabowa nad Prosną. Miasteczko ma kilka ciekawych do których wart dotrzeć. Jest to m.in wczesnobarokowy kościół i klasztor pofranciszkański, barokowy kościół z XVII wieku grodzisko pierścieniowate w rozwidleniu Prosny. Szlak kończy się na Rynku w Grabowie ( 48km ).

 

SZLAK PIESZY O KOLORZE ŻÓŁTYM

 Szlak pieszy przebiega przez ciekawe zakątki Gminy Kobyla Góra. Drogi są spokojne w większości gruntowe o małym natężeniu ruchu. Wędrówkę szlakiem rozpoczynamy przy Urzędzie Gminy Kobyla Góra ( 0,0 km). Kobyla Góra to miejscowość gminna o charakterze rolniczo – letniczym ze sztucznym zbiornikiem retencyjnym o pow. 18 ha. Gmina położona jest w paśmie wzgórz Trzebnicko – Ostrzeszowskich. Wspólnie ze szlakiem pieszym zielonym WK – 3670 z, Domanin Grabów i niebieskim WK – 3669 n, Zmyślona Ligocka – Kępno, przechodzimy obok nieczynnego kościoła w kierunku Sycowa. Za kościołem szlak żółty i zielony skręcają w lewo na Marcinki. Przed lasem szlak żółty odbija w prawo w drogę w las. Leśnymi duktami obok osady Pustki dojdziemy do leśnej osady Trzy Kamienie. Tutaj spotykamy się znowu ze szlakiem niebieskim Zmyślona Ligocka – Kępno ( 2,8 km). Skręcamy w lewo ze szlakiem niebieskim docieramy do kolejnego leśnego skrzyżowania ( 3,3 km). Szlak niebieski odchodzi w lewo my idziemy prosto, aż dojdziemy do skraju lasu pod Mąkoszycami ( 4,3km). Skręcamy w prawo na drogę Marcinki – Mąkoszyce. Przechodzimy przez Mąkoszyce mijając z lewej strony strumień. Szlak skręca w lewo i przechodzi przez mostek ( 4,8 km). Droga doprowadzi nas do lasu. Szlak skręca w prawo w piaszczystą drogę. Zostawimy zabudowania Mąkoszyce za sobą i leśnymi duktami dotrzemy w okolice leśniczówki Marcinki ( 7,3 km). Z prawej strony dobija do nas szlak czarny WK – 3672 c, który biegnie wokół Gminy Kobyla Góra. Razem szlaki dochodzą do asfaltu Marcinki – Słupia. Dalej skręcają w lewo i docierają do zabudowań Marcinek. Mijamy potężny dąb, za którym skręcamy w lewo i wchodzimy do wsi. Z lewej strony widoczny jest drewniany zabytkowy kościół. Szlak skręca w prawo ( 9,0 km) łączy się ze szlakiem pieszymi zielony Grabów – Domanin i niebieski Zmyślona Ligocka – Kępno. Przechodzimy obok wiejskiej Sali i na najbliższej krzyżówce szlak niebieski odbija w prawo w kierunku Weronikopola ( 9,3 km). Drogą asfaltowa wspinamy się na wzniesienie i wchodzimy w las. W lesie przed Zmyśloną Parzynowska szlak żółty i czerwony skręca w prawo w las (10,3 km). Przyjemnym lasem i urozmaiconym krajobrazem duktem przechodzimy przez strumyk za którym skręcamy w lewo. Przechodzimy obok zabudowań i za nim skręcając w prawo, z lekką zadyszką docieramy pod wzniesienie Kobyla Góra (284m n.p.m.)(12,8km). Szlak nie wchodzi sam szczyt. Na wzniesieniu 20 metrowy krzyż Jubileuszowy, a niedawno postawiony Dzwon poświecony Janowi Pawłowi II. Po zapoznaniu się z przebiegiem szlaków turystycznych po terenie gminy Kobyla Góra możemy ruszyć dalej. Wspólnie ze szlakiem zielonym Grabów – Domanin schodzimy do Zmyślonej Parzynowskiej ( 13,3 km). Skręcamy w lewo a za sklepem w prawo. Szlak zielony biegnie prosto do Marcinek. Szlak doprowadzi nas urozmaiconymi, dość krętymi polnymi drogami, ale już z górki po pokonaniu kolejnych skrętów w osadach Jawor i Lipnik do opłotków Kobylej Góry. Z lewej strony mijamy cmentarz ( 16,9 km) wąskimi uliczkami docieramy w pobliże kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi z XIX. Wchodzimy na Plac Wiosny Ludów i przechodząc przez pasy, docieramy do punktu wyjścia – Urząd Gminy w Kobylej Górze ( 17,2 km).

 

 SZLAK PIESZY O KOLRZE NIEBIESKIM

 Wędrówkę rozpoczynamy na dworcu PKP. Wspólnie ze szlakiem żółtym WK – 193 y, Jarocin – Pleszew – Sobótka – Lewków – Ostrzeszów – Gola idziemy ulicą równolegle do torów kolejowych. Na pierwszej krzyżówce skręcamy w lewo i przechodzimy pod wiaduktem. Głównymi ulicami Kępna docieramy do rzeczki Samicy. Nasz szlak skręca w prawo i nad rzeką przechodząc pod wiaduktem nieczynnej linii kolejowej Kępno – Namysłów, dochodzimy do grodziska "Kopiec" ( 1,8 km) gdzie w XIII wieku zawarty został "układ na przeżycie" miedzy książętami piastowskimi Mściwojem II i Przemysławem II, przykład lokalnego patriotyzmu w okresie rozbicia dzielnicowego Polski. Wracamy do miasta przechodzimy przez tory kolejowe i znów zaraz za szlakiem żółtym WK – 193 y, Jarocin – Gola wędrujemy przez osiedle mieszkaniowe i park miejski. Znowu przekraczamy niczyja linie kolejową Kępno – Namysłów, za którą szlaki się rozchodzą ( 3,5 km). Szlak żółty skręcił w lewo w kierunku Grębanina a my idziemy prosto. Docieramy do Chojęcina, przechodzimy obok szkoły i polną droga idziemy przez pola. Docieramy do kościoła na Pólku pod Braminem ( 8,0 km). Jest to kościół drewniany na planie krzyża greckiego zbudowany 1711 roku. Wspaniałe miejsce na odpoczynek, niestety obiekt jest zamknięty, ale warto tutaj dotrzeć. Chcąc zobaczyć wnętrze kościoła trzeba się umówić lub trafić na mszę. Szlak skręca w Bralina. Przechodzimy przez centrum miejscowości, linie kolejową Kępno – Oleśnica i docieramy do lasu w którym szlak skręca. Droga ta doprowadzi do wsi Tabor Mały. Po przejściu przez tabor na skrzyżowaniu skręcamy w prawo i asfaltem docieramy do Mielęcina ( 16,5 km). Przechodzimy mostek na strumyku i drogą z płyt docieramy do kolejnej miejscowości Weronikowole. Skręcamy w lewo w polna drogę a potem w leśną i nią dotrzemy do Marcinek. Z prawej strony mamy widok na Kobylą Górę z widocznym na szczycie metalowym krzyżem. W Marcinkach na skrzyżowaniu dróg łączymy się ze szlakiem czerwonym WK – 3672 c, Kobyla Góra (284m n.p.m.) – Kobyla Góra ( 284m n.p.m.) WK – 3673 y, Kobyla Góra – Kobyla Góra i zielonym WK – 3670 z, Grabów – Domanin, który prowadzi na szczyt Kobylej Góry ( 20,3 km). Szlak czarny i żółty odbije przed drewnianym kościołem w lewo, a my z zielonym idziemy asfaltem obok cmentarza w kierunku lasu. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w kierunku Mąkoszyce. Za fermą wchodzimy w las szlak zielony odbija w prawo a my leśnymi duktami dotrzemy do kolejnego węzła szlaków. Dobija do nas szlak żółty WK – 3673 y, Kobyla Góra – Kobyla Góra biegną one teraz wspólnie do samego gospodarstwa w osadzie Trzy Kamienie ( 23,5km). Żółty odbija tutaj w prawo a my prosto docieramy do Kobylej Góry. Na drodze Kobyla Góra – Ostrzeszów skręcamy w prawo. Wchodzimy do centrum wsi, obok nieczynnego kościoła dobija znów szlak żółty WK – 3673 y, Kobyla Góra – Kobyla Góra i zielony WK – 3670 z, Grabów – Domanin. Przy Urzędzie Gminy ozdobny rogacz z siecią szlaków turystycznych w Gminie Kobyla Góra. Obok Urzędu Gminy Kobyla Góra (25,0 km) ma początek szlak czarny WK – 3674 s, Kobyla Góra – Kobyla Góra. Pozostałe szlaki odbiły uliczkami w prawo. Kobyla Góra to miejscowość letniskowa oblegana latem przez wczasowiczów przyjeżdżających przede wszystkim nad zalew o pow. 18 ha, utworzony na Meresznicy. Przechodzimy obok DPS, za którym szlak czarny skręca w prawo. My idziemy prosto i szeroką polną drogą przechodzimy obok zalewu, widać groblę, która spiętrza Meresznicę. Mijamy zabudowania tartaku i przechodzimy obok leśniczówki Zmyślona (30,5 km). Dochodzimy do skrzyżowania, łączymy się ze szlakiem WK – 3672 c, Kobyla Góra (284 m n.p.m.) który prowadzi granicami Gminy Kobyla Góra i ma długość 52 km. Szlak kończy się na przystanku PKS-u w Zmyślonej Ligockiej (32 km) skąd możemy odjechać w kierunku Kobylej Góry lub Międzyborza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rybak
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x