Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek Urząd Gminy i Miasta Szadek

Stop spalaniu odpadów

 

ŚMIECI PALONE ZDROWIE TRACONE !!!

 

 

W związku z pojawiającym się  na terenie Gminy Kobyla Góra problemem spalania odpadów komunalnych  informujemy, że  spalanie opakowań i innych wyrobów zwłaszcza tych wykonanych z plastików jest najgorszą metodą pozbywania się odpadów. Z badań przeprowadzonych przez instytuty naukowe i organizacje zajmujące się ochroną środowiska wynika, że podczas spalania plastików w paleniskach domowych, czy ogniskach, poza "normalnymi" produktami spalania do powietrza dostają się także toksyczne substancje jak: fosgen, chlor, brom, chlorowodór, siarkowodór, tlenek węgla, tlenki azotu, benzopiren, dwutlenek siarki, cyjanowodór i wiele innych a wystarczy zdać sobie sprawę, że niektóre z nich były stosowane jako składnik bojowych środków chemicznych. Większość substancji powstałych w wyniku spalania odpadów z tworzyw sztucznych, przenika do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy i skórę, ale należy pamiętać, że wszystko to, co wydostaje się z naszych kominów, opada bardzo szybko na powierzchnię ziemi i to zwykle w najbliższej okolicy. Paląc w piecu śmieciami sprawca zatruwa więc najbliższych sąsiadów, ale głównie siebie swoją rodzinę, gdzie szczególnie narażone są dzieci. Produkty spalania przenikają do gleby, wody, osiadają na warzywach, owocach oraz roślinach zjadanych przez zwierzęta, przedostając się następnie do ludzkiego organizmu drogą pokarmową.

            W związku z powyższym przewiduje się również kontrole z udziałem policji.

 

SPALANIE ODPADÓW – REGULACJE PRAWNE

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r.
w sprawie spalania odpadów (Dz. U. WE L 332 z 28.12.2000 str.91)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008)

  - art.5 ust.1

pkt 1) - właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim sanitarnym, porządkowym i technicznym

pkt 3b) - pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

PRZEPISY KARNE

art.10 ust.2 - kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251)

PRZEPISY KARNE

art. 71 - kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztowania lub grzywny.

Anna Rybak
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x